Adaptační kurz

Informace k adaptačnímu kurzu 6. tříd

Adaptační kurz 2019

Průvodní dopis ke stažení (pdf)

Bližší informace pro účastníky kurzu

„Poznej lépe kamarády, sebe, nás…“
Vážení rodiče,
Vaše dítě přechází od září 2019 na 2. stupeň základní školy, kde na něj čeká řada změn. Přibydou noví spolužáci z Hodic a Kostelce, změní se třídní učitel a při hodinách se budou setkávat s celou řadou pedagogů, kteří vyučují jednotlivé předměty. Máme zájem se s Vaším dítětem lépe poznat a tím mu usnadnit první kroky v nové etapě školního života. Z tohoto důvodu jsme připravili pro žáky 6. ročníku nevšední akci v přírodě, která se uskuteční v chatové oblasti na Řásné. Pětidenní pobyt bude plný her, zábavy, zážitků, soutěží, komunikativních a poznávacích technik, které pro děti připravili zkušení pedagogové a třídní učitelé. Seznamovací týden se uskuteční v termínu od 9. do 13. září 2019 a cena je 1.600,- Kč (cena zahrnuje ubytování, plnou penzi a pitný režim, v případě špatného počasí také dopravu).
Návratka v souboru "Průvodní dopis ke stažení", který máte k dispozici nad tímto textem, slouží jako závazná přihláška, kterou je třeba odevzdat do 10. 5. 2019 třídnímu učiteli. Podrobnější informace obdržíte až po odevzdání návratky. Zálohu (800 Kč) je třeba zaslat do 31.5.2019 na účet školy pod níže uvedeným variabilním symbolem, doplatek (800 Kč) do 23.8.2019 také na účet školy pod stejným var. symbolem.
 

Mgr. Radana Kadlecová

vedoucí adaptačního kursu