Beseda o dospívání

V měsíci dubnu proběhla v pátých třídách beseda s MUDr. Havlíčkem na téma dospívání. Navazovala na učivo o člověku probírané v přírodovědě. Výklad žáky zaujal, což bylo patrné i z řady jejich dotazů.

Štítky: