Beseda s MUDr. Jaroslavem Havlíčkem

Jako každý rok se páťáci na besedě s MUDr. Jaroslavem Havlíčkem dozvěděli mnoho informací o dospívání. Poznatky se týkaly zejména menstruace, hygieny a mnoha dalších oblastí. Některé děti se s tématem tohoto typu setkaly vůbec poprvé. Celá akce byla zakončena zodpovězením zvídavých dotazů dětí.

Pan doktor Havlíček s naší školou spolupracuje už mnoho let. Svým empatickým přístupem proškolil již několik set žáků a za to mu patří velké poděkování. Velmi si vážíme, že si najde několikrát do roka čas v jeho nabitém programu. Budeme si přát, aby naší škole zachoval přízeň i nadále.

Štítky: