Dějepisná olympiáda

4. ledna proběhlo školní kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. ročník na téma Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století.

Nejlépe prokázala své znalosti a vědomosti v tomto obsáhlém tématu zabíhajícím také k osvícenství a baroku GABRIELA ZACHOVÁ  z 9. C, která ztratila pouhé dva body. Na druhém místě skončil JAKUB MEZERA (8. A), na třetím místě pak VÍT BRABENEC (8. A). První dva jmenovaní žáci postupují do okresního kola.

Štítky: