Informace k přijímacím zkouškám ve šk. roce 2016/2017

Nejdůležitější termíny související s jednotnou přijímací zkouškou:

- Vyhlášení kritérií pro přijetí do oborů vzdělání ředitelem školy – nejpozději 31. ledna 2017

- Zveřejnění ilustračních testů na www.cermat.cz – 8. únor 2017

- Odevzdání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do oboru středoškolského studia řediteli střední školy – nejpozději 1. března 2017

- Odeslání pozvánky k vykonání jednotné přijímací zkoušky uchazečům ředitelem školy – nejpozději 29. března 2017

- Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání – 12. duben 2017

- Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia – 18. duben 2017

- Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání – 19. duben 2017

- Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia – 20. duben 2017

- Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ke studiu ředitelem střední školy – nejpozději 3. května 2017

- Odeslání pozvánky k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky ředitelem střední školy – nejpozději 27. dubna 2017

- Termín konání 1. náhradního termínu – čtyřleté obory i víceletá gymnázia – 11. květen 2017

- Termín konání 2. náhradního termínu – čtyřleté obory i víceletá gymnázia – 12. květen 2017

Zdroje informací:

- Webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – www.cermat.cz

- Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz

- Informace na sociální síti Facebook (od prosince 2016) – název profilu: Jednotné přijímačky

- Helpdesk Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – telefon 224 507 507, e-mail: info@cermat.cz

- Jednotná příjímací zkouška 2017

Tiskopisy přihlášek na střední školy platné od listopadu 2016 jsou k dispozici ke stažení pod záložkou Pro rodiče - Formuláře ke stažení. Tyto formuláře lze vyplnit elektronicky a následně vytisknout.

Štítky: