Informace k výuce

Vážení rodiče, v pondělí 30. 11. 2020 se k prezenční výuce vrací žáci základních škol. Nadále platí celá řada omezení, na která jsme nuceni reagovat a musíme podle nich upravit provoz školy. Tímto dopisem Vám zasílám základní informace, které mají platnost do konce kalendářního roku.

1. Od pondělí 30. 11. bude prezenční výuka probíhat trvale na prvním stupni a v devátém ročníku.

2. Střídání celých tříd v 6. až 8. ročníku je nastavené následovně:

49. týden — prezenční výuka v 6.A,B,C a 7.A distanční výuka v 7.B,C a 8.A,B,C

50. týden — prezenční výuka v 7.B,C a 8.A,B,C Distanční výuka v 6.A,B,C a 7.A

51. týden — prezenční výuka v 6.A,B,C a 7.A distanční výuka v 7.B,C a 8.A,B,C

52. týden — prezenční výuka v 7.B,C a 8.A,B,C, distanční výuka v 6.A,B,C a 7.A

  • Rozvrhy jednotlivých tříd zůstávají v platnosti. Ruší se pouze výuka volitelných předmětů v 7. až 9. ročníku.
  • Strávníci školní jídelny mají automaticky přihlášené obědy na dny prezenční výuky. Obědy, o které nebude zájem, je nutné odhlásit.
  • Žáci mají povinnost nosit na vyučování dvě roušky.
  • Do školy nemohou vstupovat žáci, kteří mají příznaky infekčního onemocnění.

Dopis rodičům ke stažení

Štítky: