Informace k zápisu k povinné docházce 2020/2021

logo zs

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zásadní změnou proti předchozím rokům je, že zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  MŠMT také doporučuje podávání přihlášek bez fyzického kontaktu se zákonnými zástupci. Termín stanovený pro realizování zápisů zůstává nezměněný, tzn. že zápis musí proběhnout v době od 1. 4. do 30. 4. 2020.

 

 

Ředitelství Základní školy Třešť rozhodlo o organizaci průběhu zápisu následovně:

1. Zápis se uskuteční vzdálenou formou ve dnech od středy 1. dubna 2020 do neděle 19. dubna 2020.

2. Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014, včetně dětí s odkladem školní docházky.

3. Potřebnou dokumentaci budou zákonní zástupci doručovat poštou nebo vhozením do    poštovní schránky umístěné na hlavní budově základní školy v ulici J. Hory.

4. Tiskopisy pro zapsání žáka (žádost o přijetí, zápisový lístek) a pro odklad povinné školní docházky (žádost o odklad docházky, zápisový lístek) jsou ke stažení zde nebo jsou v tištěné podobě volně k dispozici v přízemí Městského úřadu Třešť u vchodu do pošty. Upozorňujeme, že neoddělitelnou součástí žádosti o odklad povinné docházky jsou doporučení školského poradenského zařízení a doporučení praktického lékaře.

5. V týdnu od 20. dubna 2020 škola zveřejnění na svých stránkách přehled přijatých žáků, počet otevřených prvních tříd a jména třídních učitelek.

6. Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce obdrží zákonní zástupci v elektronické podobě prostřednictvím kontaktního e-mailu.

7. Případné nejasnosti je možné konzultovat se základní školou na telefonním čísle 567 584 940.

PaedDr. Václav Trnka, ředitel školy