Pilotní šetření PIRLS 2016

Na jaře roku 2015 se žáci 4. A a 4. B zapojili do mezinárodního šetření čtenářské gramotnosti PIRLS 2016, kterého se v České republice zúčastnilo 1 185 žáků. Zadané úlohy prověřily míru jejich dovednosti vyhledávat v textu informace, vyvozovat závěry a interpretovat či kriticky posuzovat text.  Chlapci a dívky z naší školy se mezi vrstevníky neztratili a v konkurenci 38 základních škol obsadili pěkné 9. místo. Gratulace patří všem dětem a poděkování třídním učitelkám Mgr. Evě Pátkové a Mgr. Ivě Pátkové.

Štítky: