Postcrossing

Již druhým rokem se žáci osmého ročníku z volitelného předmětu konverzace anglického jazyka účastní Postcrossingu. Jedná se o celosvětový projekt v anglickém jazyce, který komukoliv umožňuje posílat a získávat pohlednice z celého světa. Po registraci na stránkách www.postcrossing.com získá jedinec (v našem případě skupina) své identifikační číslo, které musí napsat na pohlednici  a pomocí kterého je po obdržení zaregistrována. O tom, že pohlednice dorazila na místo určení jsou žáci informováni, nebo sami informují,  mailem, kde často příjemci pár větami reagují na text pohlednice. Postcrossing poskytuje našim žákům unikátní příležitost  používat a rozvíjet své znalosti a dovednosti z hodin anglického jazyka v praxi. Naši žáci odeslali do celého světa již 36 pohlednic, které celkem urazili vzdálenost 146 660km a obdrželi 42 pohledů, např. z USA, Číny, Ruska, Finska, Austrálie, Německa, Thajska atd.,  s celkovou vzdáleností 196 205km.

Letos se do tohoto projektu zapojili i žáci 7.ročníku. Zatím obdrželi pouze dva pohledy z Ruska, které byly bohužel napsány v ruském jazyce místo v angličtině. Tato skutečnost však sedmáky neodradila a plánují se, stejně jako jejich starší spolužáci, věnovat Postcrossingu i v příštím školním roce.