Schůzka vedení školy s rodiči

Ve čtvrtek 25. května se uskutečnilo setkání PaedDr. Václav Trnky s rodiči budoucích prvňáčků, kde jim byly představeny třídní učitelky Mgr. Jana Hochmannová, Mgr. Marta Šťastná, Mgr. Soňa Skálová a zástupkyně ředitele školy pro první stupeň Mgr. Hana Dvořáková, zaměstnanci, se kterými budou rodiče od září v nejčastějším kontaktu. Ředitel školy informoval zákonné zástupce o záležitostech, které se týkají zahájení nového školního roku a s povinnostmi, které z toho vyplývají. V závěru pozval všechny přítomné na  oficiální ukončení školního roku 2016/2017, které se uskuteční 30. června od 8.00 hod před hlavní budovou ZŠ v ulici J. Hory a je tradičně spojené s předáním pomyslné štafety mezi dětmi končícími školní docházku a těmi novými, které do školy od září nastoupí. Upozornil na to, že nové žáky školy čeká ještě jeden výjimečný okamžik a to slavnostní zahájení nového školního roku, které pro nejmladší školáky proběhne v pondělí 4. září od 8.00 hodin v kině Máj.   

Informace pro rodiče ke stažení

Štítky: