Seznam žáků přijatých do 1. tříd

Seznam uchazečů, kterým se vyhovuje na základě podání „Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělání“ pod přiděleným registračním číslem. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde pod registračními čísly.

Ke stažení ve formátu pdf.

Štítky: