Seznam žáků přijatých do 1. tříd

Vážení rodiče, podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňujeme rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělání. 

Ve školním roce 2017/18 budou otevřeny tři první třídy.

Třídní učitelky: 1.A  - Mgr. Jana Hochmannová, 1.B -  Mgr. Marta Šťastná, 1.C  - Mgr. Soňa Skálová

Seznam ke stažení v pdf.

 

Štítky: