Školní jídelna inkaso

Prosíme o dodání potvrzení o svolení k inkasu do kanceláře ŠJ, na jehož základě Vám budeme strhávat stravné již přes náš nový účet. V opačném případě budeme prozatím i nadále strhávat přes účet u KB.