Souhrn opatření Covid-19

logo zš

Vážení rodiče, po včerejším mimořádném jednání Vlády ČR byla představena opatření, která mají pomoci zpomalit šíření koronavirové nákazy. Tímto dopisem upřesňuji ta opatření, která se týkají vzdělávání na základní škole a činnosti školní družiny a domu dětí a mládeže.

  • Od pondělí 12. října se pro žáky druhého stupně zavádí střídavá distanční výuka. Chlapci a děvčata z šestých a sedmých tříd se budou podle pokynů vyučujících vzdělávat z domova v týdnu od 12. do 16. října, žáci osmých a devátých tříd se budou vzdělávat z domova v týdnu od 19. do 23. října. 
  • Zákům, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem. bude umožněn odběr obědů ve (pouze k přímé konzumaci ve školní jídelně). Pro vydávání stravy těmto dětem je vyčleněna doba od 13.00 do 13.30 hod. Dnešním dnem jsou všem strávníkům automaticky na dobu distanční výuky obědy odhlášeny a v případě zájmu je nutné si obědy znovu přihlásit.
  •  Výuka na prvním stupni a školní družina budou nadále probíhat ve stávajícím režimu.
  • Do konce října se ruší veškerá zájmová činnost (kroužky DDM, Věda nás baví, kluby pod ZŠ, DDM a ŠD
  • Podzimní prázdniny jsou nově stanoveny do dobu od 26. do 30. října 2020.

S pozdravem PaedDr. Václav Trnka, ředitel školy

Text dopisu ke stažení

Štítky: