Výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče,vlivem stávající epidemiologické situace dochází v činnosti naší školy opět k několika změnám.Tímto dopisem Vám zasílám základní informace,které mají platnost od pondělí 4.1.2021.

  • Prezenční výuka bude probíhat pouze v prvním a druhém ročníku. Třetí až devátý ročník se vrací k distančnímu způsobu vzdělávání, které je pro všechny žáky povinné.  
  • Činnost školní družiny bude probíhat v šesti odděleních, do kterých budou děti prvního a druhého ročníku zařazené podle tříd.
  • Školní jídelna bude nadále zajišťovat stravování žáků, zaměstnanců školy i cizích strávníků. Na oběd za dotovanou cenu mají nárok všechny děti. Automaticky zůstávají přihlášené obědy strávníkům z prvních a druhých tříd, zaměstnancům školy a cizím strávníkům. Žáci vzdělávající se distančním způsobem si musí obědy přihlásit (tel. 567584942, http://jidelna.zs-trest.cz/jidelnicek, jidelna@zs-trest.cz).    
  • Sportoviště provozovaná základní školou zůstávají do odvolání uzavřená.
  • Kroužky domu dětí a mládeže do odvolání činnost nevykonávají.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  •  Žáci z prvních a druhých tříd mají povinnost nosit na vyučování dvě roušky.
  • Do školy nemohou vstupovat žáci, kteří mají příznaky infekčního onemocnění.
Štítky: