Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

Ředitelství Základní školy v Třešti oznamuje, že 5. a 6. dubna 2019 proběhne zápis dětí do prvních tříd. Zápis se uskuteční v Základní škole v Barvířské ulici a to v pátek 5. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin, v sobotu 6. dubna 2019 od 9.00 do 11.00 hodin. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 a dětmi, které mají odklad z loňského školního roku. Před vydáním rozhodnutí o přijetí žáka je nutné předložit rodný list dítěte.

Zápis dítěte k základnímu vzdělávání – kritéria přijetí

Při přijímacím řízení budou děti přijímány podle stanovených postupových kritérií v pořadí: 1. Děti s místem trvalého pobytu v Třešti a jejích příměstských částech Buková, Čenkov, Salavice 2. Děti z nespádových oblastí, které získaly první odklad začátku povinné školní docházky v ZŠ Třešť 3. V případě volné kapacity ostatní děti z nespádových oblastí.