závěr šk. roku 2019/20 a zahájení šk. roku 2020/21

logo zs

Informace pro rodiče týkající se závěru školního roku 2019/2020 a zahájení nového školního roku 2020/2021

* Tradiční setkání zástupců školy s rodiči budoucích prvňáčků se v letošním roce neuskuteční. Veškeré informace budou zákonným zástupcům zaslány v elektronické podobě a zveřejněny na webových stránkách školy.

* Docházka do školy bude ukončena v pátek 26. června. Na dny 29. a 30. června bude dětem z prvního stupně nabídnut náhradní program.

* Oba turnusy Letního tábora na Dobré Vodě se uskuteční v plánovaných termínech.

* Informaci o případném vrácení peněz za zájmové kroužky naleznou rodiče na webových stránkách domu dětí a mládeže.

* Informace o případném vrácení peněz za školní družinu je umístěna na webových stránkách školy.

* Termín pro odnesení osobních věcí, učebnic a školních potřeb žáků bude s předstihem oznámen.

* Výměna učebnic proběhne na začátku měsíce září.

* Soupis sešitů, které si žáci pro nový školní rok budou muset zakoupit zašel škola v elektronické podobě.

* Výběr peněz na školní potřeby (kancelářské papíry, výkresy, náčrtníky …) pro žáky druhého stupně se uskuteční v měsíci září.

* Slavnostní zahájení školního roku v kině Máj se pro žáky prvního ročníku a jejich zákonné zástupce uskuteční v úterý 1. září v 8.00 hodin.

* Adaptační kurz na Řásné pro žáky šestého ročníku proběhne v první polovině září. Bližší informace obdrží rodiče v elektronické podobě. 

Štítky: