Dokumenty školy

Dokumenty školy

Ceny pronájmu prostor od 1. 9. 2019

Ceník ke stažení

Finanční plány

Finančí plán 2019 (schváleno)

Finanční plán 2019 (návrh rozpočtu)

Rozpočtový výhled do roku 2021 (schváleno)

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 (návrh)

Finanční plán 2018 (návrh)

Finanční plán 2018 (schváleno)

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020

Informace pro rodiče žáků 1. ročníku - školní rok 2019/2020

Informace ke stažení

Roční plán akcí:

Pracovní plán 2019/2020

Měsíční plány akcí:

Školní rok 2019/2020:

Koncepce školy

Koncepce školy 2020 - 2024

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program - ŠVP

Plány EVVO

Minimální preventivní program na školní rok 2016/2017 a Preventivní školní program proti šikaně

Preventivní program 2017/2019

Školní řád

Školní řád

Výroční zprávy

Inspekční zpráva - leden 2015

Inspekční zpráva - leden 2015