Dokumenty školy

Dokumenty školy

Finanční plán 2019 (návrh rozpočtu)

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 (návrh)

Finanční plán 2018 (návrh)

Finanční plán 2018 (schváleno)

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020

Informace pro rodiče žáků 1. ročníku - školní rok 2017/2018

Informace ke stažení

Návrh finančního plánu na rok 2017

Návrh ke stažení ve formátu pdf

Finanční plán 2017

Finanční plán 2017 ve formátu pdf

Roční plán akcí:

Pracovní plán 2018/2019

Pracovní plán 2017/2018

Pracovní plán 2016/2017

Pracovní plán 2015/2016

Měsíční plány akcí:

Školní rok 2018/2019:

Školní rok 2017/2018:

Školní rok 2016/2017:

Školní rok 2015/2016:

Koncepce školy

Koncepce školy 2014 - 2017

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program - ŠVP

Plány EVVO

Minimální preventivní program na školní rok 2016/2017 a Preventivní školní program proti šikaně

Preventivní program 2017/2019

Preventivní program 2016/2017

Školní řád

Školní řád

Výroční zprávy

Inspekční zpráva - leden 2015

Inspekční zpráva - leden 2015