Formuláře ke stažení

Všechny formuláře jsou k dispozici ve formátu MS Office Word (.doc) a Libre Office Writter (.odt)

Přihlášky na střední školu platné od listopadu 2016

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Vzdělávání v denní formě (.xlsx)   Vzdělávání v denní formě (.ods)

Vzdělávání oborech vzdělání s talentovou zkouškou (.xlsx)   Vzdělávání oborech vzdělání s talentovou zkouškou (.ods)  

odkaz na stráky MŠMT

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění z výuky (.doc), Žádost o uvolnění z výuky (.odt)

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky (.doc), Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky (.odt)

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (.doc), Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (.odt)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (.doc), Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (.odt)

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky (.doc), Žádost o odklad povinné školní docházky (.odt)

Žádost o pokračování v dalším vzdělávání

Žádost o pokračování v dalším vzdělávání (.doc), Žádost o pokračování v dalším vzdělávání (.odt)