Beseda s klienty jihlavského výchovného ústavu

Zodpovídá: 
vyučující
  • 1.-2.VH – 7. ročník 
  • 3.-4.VH – 6. ročník 
Místo: 
Divadelní sál ZŠ