Besídka pro spolužáky

Zodpovídá: 
M.Hamerníková

3. B

Místo: 
kmenová třída