BESIP

Zodpovídá: 
třídní učitel

3. VH – 4.A, 4. VH – 4.B, 5.VH – 4.C

Místo: 
kmenová třída