Bezpečné chování

Zodpovídá: 
třídní učitel

Policie ČR – beseda – 1.VH 2.A, 2.VH 2.B, 3.VH 2.C

Místo: 
kmenová tída