Bosch – exkurze

Zodpovídá: 
S. Veselá

vybraní žáci z 8. ročníku

Místo: 
Jihlava