Burza středních škol

Zodpovídá: 
M. Vašata

rodiče žáků 9. ročníku

Místo: 
školní jídelna