Čas dluhů

Zodpovídá: 
třídní učitel

Charita Třebíč – 9.B,C

Místo: 
kmenová třída