Chemická olympiáda

Zodpovídá: 
I. Prášková
  • školní kolo
  • 3. až 5. VH
Místo: 
učebna chemie