Dějepisná olympiáda

Zodpovídá: 
L. Semrádová

okresní kolo

Místo: 
Jihlava