Den otevřených dveří SOŠ a SOU Třešť

Zodpovídá: 
třídní učitel

9. ročník

Místo: 
SOU Třešť