Den Země

Zodpovídá: 
I. Prášková

projektový den pro šestý ročník – organizuje 9.B

1. až 5. VH

Místo: