Dentální hygiena

Zodpovídá: 
třídní učitel

1.VH-3.A, 2.VH-3.B, 3.VH-4.A, 4.VH-3.C

Místo: 
kmenová třída