Dentální hygiena

Zodpovídá: 
vyučující

1.VH - 2.A, 2.VH - 2.B, 3.VH - 2.C, 4.VH - 3.A, 5.VH - 5.A, 6.VH - 6.C

Místo: 
kmenová třída