Dentální hygiena

Zodpovídá: 
vyučující

1.VH - 1.A, 2.VH - 1.B, 3.VH - 1.C, 4.VH - 4.A, 5.VH - 5.C, 6.VH - 6.A

Místo: 
kmenová třída