Dentální hygiena

Zodpovídá: 
třídní učitel

1.VH - 3.B, 2.VH - 3.C, 3.VH - 4.B, 4.VH - 4.C, 5.VH - 5.C, 6.VH - 6.B

Místo: 
kmenová třída