Dětský domov se školou

Zodpovídá: 
I. Přechová

beseda – 7. ročník – 1.+2.VH

Místo: 
Dukovany