DOD Podzimek

Zodpovídá: 
S. Veselá

Den otevřených dveří firmy Podzimek – 9. ročník

Místo: 
Firma Podzimek