Dopravní výchova

Zodpovídá: 
třídní učitel

4.A,B,C

Místo: 
kmenová třída