Exkurze – Dukovany

Zodpovídá: 
M. Svobodová
  • 9. ročník
Místo: 
Dukovany