Filmové představení pro 1. stupeň

Zodpovídá: 
třídní učitel

8.15 hod.- 1. až 3. ročník, 10.15 hod.- 4.+5. ročník

Místo: 
Kino Máj