Filmové představení pro druhý stupeň

Zodpovídá: 
třídní učitel

8.15 hod.-6.+7. ročník, 10.15 hod.-8.+9. ročník

Místo: 
Kino Máj