Focení třídních kolektivů

Zodpovídá: 
třídní učitel
  • 3. až 5. ročník
Místo: