Focení třídních kolektivů

Zodpovídá: 
třídní učitel

6. až  9. ročník

Místo: