Focení zájemců z první tříd

Zodpovídá: 
třídní učitel