Hodiny moderní chemie

Zodpovídá: 
vyučující

1.VH – 8.B, 2.VH – 8.C, 3.VH – 8.A. 4.VH – 9.A, 5. VH – 9.B

Místo: 
pracovna CH