KALIBRO

Zodpovídá: 
třídní učitel
  • český jazyk – 2.VH – 5. ročník
  • Dohled nad žáky: 5.A Gregorová, 5.B Tejklová, 5.C Hamerníková
Místo: 
kmenová třída