Knihovnické lekce

Zodpovídá: 
třídní učitel

1.VH-4.A, 3.VH-4.B

Místo: 
městská knihovna