Medová snídaně

Zodpovídá: 
třídní učitel

první stupeň – bude upřesněno

Místo: