Muzeum škole

Zodpovídá: 
vyučující

3.VH-7.C, 4.VH-7.A, 5.VH-7.B

Místo: 
kmenová třída