Muzeum škole

Zodpovídá: 
třídní učitel

3.Vh 5.A, 4.VH 5.B, 5.VH 5.C - 12,- Kč

Místo: 
kmenová tída