Muzeum škole

Zodpovídá: 
třídní učitel

3.+4.VH 6.C, 5.+6.VH 6.A – 12,- Kč

Místo: 
kmenová tída